График за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи

Ден/дата/ Час/ Представител на зрелостната комисия
Сряда/ 11.06.2014 г./ 11:00 – 13:00/ Светла Димитрова
Четвъртък/ 12.06.2014 г./ 11:30 – 13:30/ Марийка Иванова
Петък /13.06.2014 г./ 09:30 – 11:30/ Севгинар Амза

Място за работа: кабинет 106

Условия и ред:
1. Зрелостниците могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представител на училищната зрелостна комисия.
2. Зрелостниците нямат право да изнасят изпитните си работи.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.