Доказан професионализъм

Nedelcheva_2014По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, бе присъдена награда в направление „Образование и наука” на госпожа Димитрина Маринова Неделчева – главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. На 29 май, в Обреден дом, гр. Тутракан д-р Д. Стефанов – кмет на Община, гр. Тутракан връчи отличието на г-жа Неделчева.

По време на дългогодишната си учителска практика госпожа Димитрина Неделчева е показала висок професионализъм и педагогическо майсторство. В процеса на обучение съдейства за максималното развитие и изява на личния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания. Умело прилага съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, които водят до високи резултати в учебно – възпитателния процес по математика. Доказателство за това са постигнатите отлични резултати на нейните ученици на държавните зрелостни изпити по математика през последните години, както и на учениците от Випуск 2013.

Учениците на госпожа Неделчева постигнаха успехи и през настоящата учебна година в Международното математическо състезание „Европейското кенгуру”, в Националното „Коледно математическо състезание”, в Националното „Великденско математическо състезание”, в Националната образователна инициатива „Цветна олимпиада” по математика, организирана от Сдружение „България си ти”.

На тутраканската общественост тя е известна с отличната подготовка по математика в средното образование на настоящи икономисти, архитекти, компютърни специалисти, корабни специалисти, инженери.

Госпожа Неделчева притежава демократичен стил на работа. Създава творческа атмосфера, в която екипът изпълнява задачите си, чувствайки се мотивиран за това. Като координатор на екипи, тя съумява да бъде равен на останалите при изпълнение на задачите и в поемането на отговорностите. Като такава тя се прояви в работата на комисите за Училищния правилник и за приема на ученици след завършено основно образование. Председател е на комисията на Правилата за условията за получаване на стипендии след завършено основно образование на учениците. Участва като член в екипа на Вътрешните правила за организация на работната заплата, в екипа за присъждане на училищната награда «Ученик на годината».

Като главен учител подпомага педагогическата колегия при организирането и осъществяването на извънучилищни и извънкласни дейности. Организира и координира обмяната на добри практики в училище, ориентирани към повишаване качеството на обучение. Организира и координира дейностите, свързани с приемните кампании в училище.

Заедно с другите отличени дейци г-жа Неделчева ще присъства на конференция на тема „Учене през целия живот – знания и мъдрост“, в комплекс Слънчев бряг на 6 юни 2014 год.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.