Седмица на професиите

 “Седмица на професиите” през погледа на най-малките – под това мото премина денят за учениците от втори  до четвърти клас в СУ “Йордан Йовков”, гр. Тутракан на 12.10.2021 г.

Гостуваха ни представители от “Център за кариерно ориентиране”, гр. Силистра. Тяхната основна задача беше да наградят учениците от начален етап за участието им в тази кампания през изминалата учебна година за създаването на изследователски проект.

Целта на инициативата е да се активира изследователският интерес, да се подкрепи работата в екип, да се повишат знанията и уменията, да се извлича и ползва информация за света на професиите, която да обогати и образова учениците.

снимки…

информацията предостави Мария-Луиза Христова – педагогически съветник