Дипломиране на учениците от Випуск 2014

diplomi12adiplomi12bdiplomi12vНа официална церемония бяха връчени дипломите на учениците от Випуск 2014. В Обреден дом, град Тутракан на 20 юни г-жа Златарова поздрави с постигнатите резултати дипломантите. Гости на събитието бяха г-н Стефанов, кмет на Община-Тутракан и г-жа Станкова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Отличници на випуска са: Еслин Каранасуф, Иван Ганев, Толга Юсню, Стоил Златаров, Магдалена Ангелова, Тодор Войнов, Елица Тодорова, Мурат Молла, Кирилка Томова, Ванина Неделчева, Радина Радославова, Ерол Кочан, Милена Пеева, Даяна Акпунарлиева, Борислав Балканджиев.

На Държавните зрелостни изпити Еслин Каранасуф и Иван Ганев получават пълни отлични оценки /100 точки/ по математика. Този резултат и още две отлични оценки определят училището ни на първо място в областта.

Средният успех по Български език и литература от ДЗИ е добър (4,15), а общия среден успех за втория изпит от ДЗИ е добър (4,34). Тринадесет са отличните оценки по Български език и литература, три са отличните оценки по География и икономика и три са отличните оценки по Английски език. Така СОУ „Йордан Йовков“ е на трето място след Математическата гимназия и Езиковата гимназия в гр. Силистра /за паралелки с прием само след седми клас/ по Български език и литература и на четвърто място след Математическата гимназия и Езиковата гимназия в гр. Силистра и Средно общообразователното училище в гр. Главиница по География и икономика.

Повече снимки:

График за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи

Ден/дата/ Час/ Представител на зрелостната комисия
Сряда/ 11.06.2014 г./ 11:00 – 13:00/ Светла Димитрова
Четвъртък/ 12.06.2014 г./ 11:30 – 13:30/ Марийка Иванова
Петък /13.06.2014 г./ 09:30 – 11:30/ Севгинар Амза

Място за работа: кабинет 106

Условия и ред:
1. Зрелостниците могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представител на училищната зрелостна комисия.
2. Зрелостниците нямат право да изнасят изпитните си работи.

Доказан професионализъм

Nedelcheva_2014По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, бе присъдена награда в направление „Образование и наука” на госпожа Димитрина Маринова Неделчева – главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. На 29 май, в Обреден дом, гр. Тутракан д-р Д. Стефанов – кмет на Община, гр. Тутракан връчи отличието на г-жа Неделчева.

По време на дългогодишната си учителска практика госпожа Димитрина Неделчева е показала висок професионализъм и педагогическо майсторство. В процеса на обучение съдейства за максималното развитие и изява на личния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания. Умело прилага съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, които водят до високи резултати в учебно – възпитателния процес по математика. Доказателство за това са постигнатите отлични резултати на нейните ученици на държавните зрелостни изпити по математика през последните години, както и на учениците от Випуск 2013.

Учениците на госпожа Неделчева постигнаха успехи и през настоящата учебна година в Международното математическо състезание „Европейското кенгуру”, в Националното „Коледно математическо състезание”, в Националното „Великденско математическо състезание”, в Националната образователна инициатива „Цветна олимпиада” по математика, организирана от Сдружение „България си ти”.

На тутраканската общественост тя е известна с отличната подготовка по математика в средното образование на настоящи икономисти, архитекти, компютърни специалисти, корабни специалисти, инженери.

Госпожа Неделчева притежава демократичен стил на работа. Създава творческа атмосфера, в която екипът изпълнява задачите си, чувствайки се мотивиран за това. Като координатор на екипи, тя съумява да бъде равен на останалите при изпълнение на задачите и в поемането на отговорностите. Като такава тя се прояви в работата на комисите за Училищния правилник и за приема на ученици след завършено основно образование. Председател е на комисията на Правилата за условията за получаване на стипендии след завършено основно образование на учениците. Участва като член в екипа на Вътрешните правила за организация на работната заплата, в екипа за присъждане на училищната награда «Ученик на годината».

Като главен учител подпомага педагогическата колегия при организирането и осъществяването на извънучилищни и извънкласни дейности. Организира и координира обмяната на добри практики в училище, ориентирани към повишаване качеството на обучение. Организира и координира дейностите, свързани с приемните кампании в училище.

Заедно с другите отличени дейци г-жа Неделчева ще присъства на конференция на тема „Учене през целия живот – знания и мъдрост“, в комплекс Слънчев бряг на 6 юни 2014 год.