За по-чист въздух, по-красива природа

zalesqvane_2013  По инициатива на училищният ученически съвет с ръководител г-жа Л. Стойкова започна озеленяването на училищния двор. На 25 октомври 2013 год. учениците от 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а, 12а, 12б класове, както и подготвителните групи на 5а и 5б клас, с ръководители К. Михайлова и Ив. Ганева подсигурени с гребла, лопати и мотики почистиха и след това засадиха храсти. Г-жа Евгения Бонева – ландшафтен озеленител и г-н Никола Йорданов – пенсионер-лесовъд в Държавно лесничейство, гр. Тутракан бяха поканени, за да предадат своя опит в озеленяването. Всеки участник в мероприятието получи от педагогическия съветник Л. Стойкова удостоверение за участие.

Снимки: Мелис Мазям, 9а клас

Есенно плодородие

esen_2013  По традиция през месец октомври в училище се провежда изложба „Есенно плодородие“.  И тази година учениците от пети до дванадесети клас представиха изобилието от даровете на природата. В аранжирането се включиха учителите и възпитателите.

  Благодарим на родителите за предоставените експонати. 

  Повече снимки