Пред прага на ваканцията

Klas_EStoqnovaОтлично завърши учебната година поредната паралелка, профил „Природоматематически“. На 3 юли 2013 год. осмокласниците получиха от своя класен ръководител г-жа Елка Стоянова бележниците си и грамоти за отличен успех. От 27 ученици, 18 са отличниците, а с отличен /6.00/ завършват шестима. 

Клас на годината

 11а клас с класен ръководител г-ца Диляна Търпанова е класът с най малко неизвинени отсъствия за учебната 2012-2013 год. Освен това учениците от този клас са без наложени наказания, активно участвали в училищни, общински и национални инициативи. Това се установи след проведения конкурс от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община – Тутракан.

Наградата на учениците и техният ръководител беше еднодневна екскурзия, която се осъществи на 22 юни 2013 год. С приятни спомени останаха екскурзиантите от Скален манастир „Св. Димитър Бесарбовски“, Ивановски скални църкви, средновековния град Червен и втората по дължина в България пещера „Орлова чука“.