Седмица на грамотността

В „Седмица на грамотността“ се проведоха дейности, в които се включиха ученици от първи до дванадесети клас. Целта беше да се повиши мотивацията на учениците да четат художествена и научна литература. Под формата на беседа, дискусия или четене пред класа се отбеляза Деня на народните будители – „Моят будител“.  Експозиция „Антикварните книги – венецът на всяка библиотека“ на антикварна литература от фонда на училищната библиотека беше подредена от г-жа Нейчева – библиотекар на училището. Ученици от 5, 6, 7 и 8 клас участваха в състезанието по компютърна грамотност „Спазвай правилата в MS Word“. За своето участие и отлично представяне получиха грамоти и предметни награди.

Към албума…