Ден на ученическото самоуправление

На 09.05.2017 година в нашето училище бе отбелязан Денят на ученическото самоуправление с цел развитие на реална представа у учениците за работата и управлението на едно учебно заведение. По традиция инициативни ученици заеха местата на училищното ръководство, административния, педагогическия и помощния персонал. В рамките на инициативата с помощта на учителите учениците сами организираха учебния процес и решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административните дейности на училището. Учениците споделиха, че Денят на самоуправлението е много вълнуващ, интересен и полезен за тях. Те се запознаха с отговорностите, които носят учителите, директорът и заместник-директорите, натрупаха опит и разбраха, че да се ръководят дейностите в училището е отговорен и не толкова лесен процес.

Информацията предостави Анелия Чолакова – педагогически съветник

към албума…