По Европейски проект в град Метц, Франция

Приключи и последната мобилност от Европейския проект по програма Еразъм + „Как преоткрих моя град”, по който вече втора година работят ученици от СУ „Й. Йовков”, гр. Тутракан.

От 02.04. до 08. 04. 2017 г. Георги Горанов, Габриел Георгиев, Толга Кантаров, Наталия Манчева и Симона Станиславова от XIб  клас , заедно със своите ръководители Румяна Петрова и Шенел Кантарова  пребиваваха в град Метц, Франция.

В продължение на една седмица тези ученици, заедно със свои връстници от още пет европейски държави  работиха по изработването на Stop motion video под умелото ръководство на графичния дизайнер Нина, от Германия. По време на ученическите работилници учениците общуваха помежду си на английски език и доброто ниво на владеене на този език бе забелязано и оценено още в първите дни на съвместната им работа.

В късния следобед на последния работен ден учениците представиха своята работа по групи пред родители и гости от града.

Освен работата по определената тема, домакините бяха организирали и посещение на Европейския парламент в гр. Страсбург. Там домакини и гости бяха посрещнати много любезно от един от евродепутатите, чието родно място е гр. Метц. Те бяха въведени в пленарната и парламентарната зала на парламента, където имаха възможност да наблюдават работата на евродепутатите за известно време.

Доволни, щастливи, изпълнени с положителни емоции и незабравими спомени,  в ранните часове на девети април,  учениците и техните ръководители се завърнаха в родния Тутракан.

Информацията предостави Румяна Петрова – старши учител по английски език

повече снимки…