Дипломиране

Учениците от Випуск 2013 получиха своите дипломи на тържествена среща в залата на Общински съвет – гр. Тутракан, на 20 юни 2013 год.

Дипломираха се 70 ученици, от които 21 отличници и един пълен отличник /6.00/. Дипломантката Мария Емилиянова Христова получи две пълни отлични оценки на ДЗИ по Български език и литература и по Биология и здравно образование.

От протокола с резултатите на зрелостниците от Държавните зрелостни изпити /Майска сесия/ могат да се направят следните изводи:

–         20 отлични оценки, от които 2 пълни отлични оценки /6.00 – 100 т./  на ДЗИ по Български език и литература. В Силистренска област пълните отлични оценки по предмета са само три.

–         8 отлични оценки, от които 6 пълни отлични оценки /6.00 – 100 т./  на ДЗИ по Биология и здравно образование;

–         5 отлични оценки , от които 4 пълни отлични оценки /6.00 – 100 т./  на ДЗИ по Математика;

–         5 отлични оценки, от които 2 пълни отлични оценки /6.00 – 100 т./  на ДЗИ по Английски език;

–         Отлични оценки за явилите се двама ученици на ДЗИ по Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия.