самостоятелна форма на обучение

Училищни правила за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение