План – програми

Програма

за извеждане на българския език като училищен приоритет

през учебната 2017/2018 година


ПЛАН

за квалификация на педагогическите кадри

в СУ “Йордан Йовков” за учебната 2017/2018 година


 

Годишен план

за дейността на СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

за учебната 2017/2018 година


Програма за екологично образование и възпитание


Програма по гражданско образование


Програма за целодневна организация на учебния ден

през учебната 2017/2018 година


Общоучилищна здравно-образователна програма