На посещение в Медицински център „Св. Иван Рилски”

На 21.03.13 се проведе среща между момичетата от 11б клас заедно с техния класен ръководител г-жа Д. Петкова и г-жа Даниела Йорданова, която е лаборант в Медицински център „Св. Иван Рилски”, гр. Тутракан.

Медицинският център е оборудван с най-новите технологии в медицината, всичко е компютъризирано за максимална прецизност и успешни резултати. Запознахме се с уредите и апаратурата служещи за анализ на кръвта. Г-жа Йорданова накратко ни запозна с нейната дейност, с терминологията в медицинската практика. Предложи ни нагледно една идея, за това какви можем да станем в бъдеще, каква реализация и кариера можем да изградим в областта на медицината.

В края на нашата среща помолихме г-жа Йорданова за няколко снимки, като към тях се присъедини и д-р Любомир Бойчев. Благодарим им за отделеното време, през което ни помогнаха  да обогатим своите знания и представи за дейността на медицинския работник.

 

Информацията предостави Магдалена Ангелова, а снимките Еслин Каранасуф– ученици от 11б клас

 

Срещата е осъществена във връзка с реализирането на проект „ Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.