Нов успех за Пламен Калчев

Пламен Бисеров Калчев от IVа клас дублира успеха си и във втори кръг на Историческата викторина с национален статут, организирана от Частно СОУ „Делфините“- гр. Стара Загора. В кръгът „Празничната система на българите“ Пламен е едно от 3-те деца от цяла България – четвърти клас, които имат максимален брой точки и в двата кръга от общо над 1200 участници.

Предстои III кръг на тема „И ний сме дали нещо на света“, но участието на Пламен на ГОЛЕМИЯ ФИНАЛ на 8 юни 2013 год. е гарантирано от сега. Право на участие във финала имат само първите 30 деца по успех от всеки клас.

Викторината по история е включена в Националния календар на извънучилищните дейности на МОНМН, утвърден със Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. 

Информацията предостави г-жа Румяна Младенова – класен ръководител на  IVа клас