Вода – музика и нюанси

С музика и конкретни факти за жизненоважния продукт –водата беше изпълнена презентацията на Диана Петрова и Еслин Каранасуф от 11б клас. Презентацията бе представена по повод световния ден на водата – 22 март. За поредна година във фоайето на училището са изложени постери на тема „Водата извор на живот”.

За първи път отбелязването на този ден е през 1993 година. Водата е не само за пиене, търговски и промишлен продукт, да живееш на брега на воден източник, какъвто е река Дунав е наслада, удоволствие, ценен източник за поминъка на част от населението на нашия град. 

Учителите, които заедно със своите ученици отразиха събитието са г-жа Даниела Петкова – старши учител по Химия и опазване на околната среда, г-жа Веселина Костадинова – старши учител по Информатика и ИТ, г-жа Мария Кирякова – главен учител по Биология и здравно образование