Открит урок по гражданско образование

На 05.11.2021 г.  г-н Н. Николов проведе открит урок по гражданско образование на тема: Социално партньорство с учениците от 12.б клас. Урокът имаше за цел да информира учениците за същността на гражданското общество и неправителствените организации. Ролята на синдикатите в тристранното сътрудничество с работодателските организации и държавните институции. Учениците подготвиха и представиха презентация по темата и взеха участие в групова дискусия. Разбраха за важността на бъдещото си членство в синдикатите. Това ще им бъде полезно при започването им на законна работа!

Информацията предостави Мария-Луиза Христова – педагогически съветник

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.