Да пазим децата на пътя

   Мария Терзийска от VIIIб клас, Нора Димитрова от VIIб клас, Георги Горанов от VIб клас и Теодора Атанасова от Vа клас се състезаваха като отбор в областната ученическа викторина по безопасност на движението "Да пазим децата на пътя". отборът с г-жа Елка Стоянова и г-жа Елена Николоваотборът с г-жа Соня Златарова

Отборът е на второ място в областта. Състезанието се проведе на 24.04.2012 год. в гр. Силистра.  

   Учениците са преминали през три етапа на състезанието. В първия етап са участвали във викторина от 20 въпроса. Въпросите се отнасят до правилата за движение на велосипедистите, пешеходците, водачите и пътниците в превозните средства. Във втория етап са сглобили два пъзела /пътни знаци/ и определили значението на знаците. А в третия етап са решили тест от 10 въпроса за оказване на долекарска помощ.

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.