ПРИЕМСТВЕНОСТ И АДАПТАЦИЯ МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Това бе темата на кръглата маса, организирана от Средно училище „Йордан Йовков“ – Тутракан, която се проведе на 16 април т. г. в заседателната зала на общински съвет. На кръглата маса присъстваха заместник-кметът на общината Петя Князова-Василева, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общинската администрация Стефка Станкова, членовете на обществения съвет на училището, учители от общинските детски градини, родители на бъдещи първокласници.
Целта на кръглата маса бе да се постигне по-добро взаимодействие между детската градина, началното училище и родителите за осъществяване на по-лесен преход на децата от подготвителна група към първи клас.
Екипът от учители представи добри практики в тази насока. Учителите от детските градини споделиха за работата си във връзка с подготовката на децата за началното училище. С много трогателни думи настоящите родители и ученици изразиха своите благодарности за качественото обучение и доброто възпитание в СУ „Йордан Йовков“.
В края на форума директорът на училището Анелия Калдарева обобщи, че бяха постигнати поставените очаквани резултати – чрез представените добри практики по поставената тема и дискусия да се погледне напред в бъдещето, да се работи за конкретни иновативни методически решения за по – лесната приемственост и адаптация между детската градина и училището.

към албума…

Информацията предостави г-жа Елена Николова