Дамян Лазаров на Национално състезание по природни науки

Отборно класиране на Дамян Драгомиров Лазаров от седми клас в X Национално състезание за ключови компетентности по природни науки в град Плевен.

От 1-3 декември 2017 год. се демонстрираха ключовите компетентности по природни науки /физика, химия и биология/ на ученици от пети до десети клас, в хотел „Ростов“, гр. Плевен. Учениците бяха разделени на десет отбора, по шест ученици в отбор. Състезанието премина в два кръга, като в първи кръг се провериха теоретичните знания, а във втори кръг практическите умения на учениците. Дамян представи пред комисията решението на втора задача „Изследователи на фотосинтеза“, свързана с изследване зависимостта на скоростта на фотосинтезата от температурата. Негови съотборници бяха ученици от градовете София, Смолян, Плевен, Кюстендил и Пазарджик.

Участието на Дамян е предшествано от явяването му заедно с още ученици /от пети клас: Селма Молла и Йоана Стойчева, от девети клас: Илиян Павлинов, Гюлнур Нуржан и Ясмин Шенол, от десети клас: Денислав Маринов и Айсен Вели/ от СУ „Йордан Йовков“ на първи и втори етап на Областно състезание за ключови компетентности по природни науки и екология, гр. Силистра.

Информацията предостави г-жа Марияна Йорданова – старши учител по природни науки.

още снимки…