Учениците от единайсети клас с 50 и над 50 процента успеваемост получиха удостоверения в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. През юни месец на учебната 2016/2017 година десетокласниците за първи път се явиха на Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности. То се проведе за установяването на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по информатика и информационни технологии.