STOP на училищния тормоз

stop_2014_1На 18.03.2014г. в община  Тутракан, се проведе заседание на МКБППМН. Преди приключването на дневния ред, се предложи на 9.04.2014г. да се изнесе интерактивен урок на тема: „Стоп  на училищния  тормоз”. Участниците да бъдат четвъртокласници от общината. От СОУ ”Й . Йовков” – гр.Тутракан, участваха    4а клас – Велислава Бориславова, Дария Григорова, Диляра Рашидова, Добромир Антонов с класен ръководител Янка Иванова, възпитател –Анелия Пенева, 4 б клас –Любомира Бойчева, Надежда Пламенова, Пламена Крумова, Даниела  Христова, Ралица Борисова с класен ръководител – Маргарита   Манолова, възпитател – Румяна Ангелова. На мероприятието присъствуваха всички членове на МКБППМН – гр. Тутракан. Събитието откри д-р Димитър Стефанов-кмет на Община Тутракан, като пожела на децата да носят у себе си доброто и да правят добрини.

Урокът протече под ръководството на Иванка Арсенова – член на комисията и обществен възпитател към нея.

Представена бе презентация, която целеше учениците сами да достигнат до понятията тормоз, агресия и видовете агресия. Учениците бяха разпределени чрез жребий в три работни групи. Работата по групи се състоеше в това по опорни думи децата да съставят текст и да определят вида агресия. Проведени бяха игри по темата с публиката, под ръководството на Маргарита Манолова-учител от СОУ „Йордан Йовков”.

На всички участници бяха връчени грамоти, плакати и предметни награди за всички класове.

Урокът е част от дейностите по превенция за противодействие на училищния тормоз и насилие.

На финала всички бяха убедени, че: „ТРЯБВА ДА БЪДЕМ СИЛНИ, НЕ НАСИЛНИЦИ!” МКБППМН благодари на ръководствата на училищата и Общински център за извънучилищни дейности за оказаното съдействие и подкрепа при реализиране на инициативата.

 

Материалът подготви  Лилияна Стойкова – педагогически съветник при СОУ”Й.Йовков” – гр.Тутракан , член на МКБППМН.

Материалът подготви  Лилияна Стойкова – педагогически съветник при СОУ”Й.Йовков” – гр.Тутракан , член на МКБППМН.