Прием след 7 клас

Днес стартира приема на документи на учениците желаещи да кандидатстват  след седми клас за профил „Природоматематически“ в СОУ „Й. Йовков“ . Крайният срок за подаване на заявления за първи етап на приема е 21.06.2013 год.

Балът за кандидатстване в профила се образува от оценките от положените тестове по Български език и литература и Математика, утроената оценка от теста по Математика, оценките по предметите Математика и Биология и здравно образование от свидетелството за завършен седми клас.

Обучението в профил „Природоматематически“ е от седми до дванадесети клас. В осми клас се изучава интензивно английски език, а в девети клас се избира още един чужд език – руски или френски. Профилиращите предмети са Математика, Английски език и Биология и здравно образование.