Ден на ученическото самоуправление

OLYMPUS DIGITAL CAMERAТрадиционно в СОУ „Йордан Йовков” – град Тутракан, всяка    година 9 май – ден на Европа, се отбелязва като деня на ученическото самоуправление. На информационното табло бяха поставени материали с правилата и задълженията на учениците, участващи в провеждането на деня на ученическото самоуправление, както организацията и подготовката за този ден. Кандидатстваха много ученици за повече от една длъжност.

Бюрото на УС при СОУ „Йордан Йовков” – град Тутракан, съвместно с госпожа Соня Златарова – директор на училището, определиха, кой каква длъжност ще изпълнява. Стремяхме се да удовлетворим желанието на всички ученици. Особено интересно и отговорно беше за учениците, когато застанат от позицията на учител, ученик – ученическо административно ръководство.

За първи път нарушихме традицията, като имахме и ученик – директор от прогимназиален етап, имайки предвид високите му постижения през учебната година. Не подминахме и факта, че се спазваха определени критерии за заемане на длъжностите ученическо административно ръководство. Отговорно се изпълняваха задълженията, които им бяха поставени от титулярите.

В края на деня, при отчитането на докладите от ученическото административно ръководство за протичането на учебния ден, бяха предложени много идеи и препоръки към ръководството на училището. Всеки ученик получи грамота за своето участие.
Лилияна Стойкова – педагогически съветник при СОУ „Йордан Йовков” – гр. Тутракан.

повече снимки