Достойно представяне на Националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“

На 22-23 март 2013 г. учениците от четвърти клас – Пламен Бисеров Калчев – 4а клас и Гюлнур Кяшиф – 4б клас участваха в Националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“ в гр. Пловдив. В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Стария град, след тържествен концерт в Античния театър, започна оспорваната надпревара на 995 четвъртокласници.

На 23 март бе проведена официалната церемония по награждаването на победителите. Присъстваха много членове на Академичния съвет на АМТИИ, представители на МОМН, възпитаници на Академията, които представиха музикални поздрави към всички участници.

Информацията предостави г-жа Р. Младенова- кл. ръководител на 4а клас

На посещение в Медицински център „Св. Иван Рилски”

На 21.03.13 се проведе среща между момичетата от 11б клас заедно с техния класен ръководител г-жа Д. Петкова и г-жа Даниела Йорданова, която е лаборант в Медицински център „Св. Иван Рилски”, гр. Тутракан.

Медицинският център е оборудван с най-новите технологии в медицината, всичко е компютъризирано за максимална прецизност и успешни резултати. Запознахме се с уредите и апаратурата служещи за анализ на кръвта. Г-жа Йорданова накратко ни запозна с нейната дейност, с терминологията в медицинската практика. Предложи ни нагледно една идея, за това какви можем да станем в бъдеще, каква реализация и кариера можем да изградим в областта на медицината.

В края на нашата среща помолихме г-жа Йорданова за няколко снимки, като към тях се присъедини и д-р Любомир Бойчев. Благодарим им за отделеното време, през което ни помогнаха  да обогатим своите знания и представи за дейността на медицинския работник.

 

Информацията предостави Магдалена Ангелова, а снимките Еслин Каранасуф– ученици от 11б клас

 

Срещата е осъществена във връзка с реализирането на проект „ Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Нов успех за Пламен Калчев

Пламен Бисеров Калчев от IVа клас дублира успеха си и във втори кръг на Историческата викторина с национален статут, организирана от Частно СОУ „Делфините“- гр. Стара Загора. В кръгът „Празничната система на българите“ Пламен е едно от 3-те деца от цяла България – четвърти клас, които имат максимален брой точки и в двата кръга от общо над 1200 участници.

Предстои III кръг на тема „И ний сме дали нещо на света“, но участието на Пламен на ГОЛЕМИЯ ФИНАЛ на 8 юни 2013 год. е гарантирано от сега. Право на участие във финала имат само първите 30 деца по успех от всеки клас.

Викторината по история е включена в Националния календар на извънучилищните дейности на МОНМН, утвърден със Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. 

Информацията предостави г-жа Румяна Младенова – класен ръководител на  IVа клас