Успехи, успехи…

I награда за Ванеса Димитрова от 2а клас, ръководител Д. Кръстева и II награда за Хаят Метин Шерафидин от 3а клас, ръководител Я. Иванова в Областния конкурс за детска книжка на тема „Исторически и природни забележителности в моя роден край”:


Ученици от 4 клас класирани на областния кръг на Националното състезание по музика „Ключът на музиката”:

Пламен Бисеров Калчев – 4а клас, ръководител Р. Младенова

Гюлнур Нурджан Кашиф – 4б клас, ръководител Ан. Калдарева

Учениците ще участват на 22-23 март в гр. Пловдив на националния кръг на състезанието.


III награда за мултимедиен проект на Еслин Еркин Каранасуф от 11б клас в Националния конкурс-викторина, посветен на 16-тия поход „По пътя на Бедреддин”: По проекта с Еслин работи г-жа Д. Христова-старши учител по История и цивилизация.


На проведения на 25.02.2013 год. в гр. Силистра областен кръг на Националната олимпиада по Биология и здравно образование, от област Силистра са класирани двама ученици, един от които е нашата ученичка Мария Емилиянова Христова. Преподавател на Мария е г-жа М. Кирякова-главен учител по Биология и здравно образование.